encyclopediatr

  Türkiye’de Tarım

  Türkiyede Tarım ve tarımı etkileyen faktörler

  Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları

  Ülkemiz arazisinin % 36’sı ekili dikili alan, % 32’si çayır ve otlak, % 26‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri, tarıma elverişsiz, çıplak kayalıklar gibi) dır.
  Tarımdaki makinalaşmanın etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.

  Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları

  Marmara % 30
  İç Anadolu % 27
  Ege % 24
  G. Doğu Anadolu % 20
  Akdeniz % 18
  Karadeniz % 16
  Doğu Anadolu % 10

  Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

  Sulama

  Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. Akarsularımızın derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz.Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki baraj sayısı artırılmalıdır.

  Sulama Sorunu Çözüldüğünde;

  Üretim artar.
  Nadas ortadan kalkar.
  Tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.
  Üretimde süreklilik sağlanır ve üretim dalgalanmaları önlenir.
  Yılda birden fazla ürün alınabilir. Bu konuda en şanslı bölgemiz Akdeniz, en şanssız bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.
  Daha önce sebze tarımı yapılmayan bir yerde sebze tarımı da yapılmaya başlanır.
  Tarım ürün çeşidi artar.
  Köyden kente göçler azalır.
  Gübreleme

  Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır.Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması
  tabii gübre imkanını oluşturmaktadır. Ancak; yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığı için Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden ithal etmekteyiz. Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktadır. Gübre ihtiyacı, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir.

  Tohum Islahı

  Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır.Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır.Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.

  Makine Kullanımı

  Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir.

  Türkiye’de makineleşmenin gelişmemesinin nedenleri

  Makine kullanıma elverişsiz alanların varlığı,Makine kullanımının ekonomik olmadığı küçük alanların varlığı,
  İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması,
  Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması.

  Zirai Mücadele

  Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede
  daha çok ilaç kullanılmaktadır

  Toprak Bakımı

  Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır.

  Toprak Analizi

  Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir.

  Destekleme Alımı ve Pazar

  Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabilmelidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır (Destekleme alımı: Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.) Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk, tütün, şeker pancarı, buğday, çay, fındık, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, haşhaş gibi dayanıklı ve sanayiye dayalı ürünlerdir.

  Kaynak

  BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
  error: Content is protected !!
  Don`t copy text!