encyclopediatr

  Sentetik ile Mineral Yağlar Arasındaki Farklar

  Sentetik yağların hammaddesi olan sentetik baz yağ, ileri teknoloji ile çok yoğun işlemlerden geçilerek üretildiği için maliyeti mineral yağlara oranla daha yüksektir.

  Mineral yağlar  madeni yağ olarak da isimlendirilir. Petrolden elde edilen parafin yağları veya bunların homologlarıdır. Petrolün işlenmesiyle elde edilen baz yağa gerekli katıkların eklenmesiyle üretilir.

  Sentetik yağlar ise laboratuar koşullarında çeşitli kimyasal yolla elde edilen yağlardır. Doğal yapıya sahip diğer yağların görev yapamayacakları yerlerde yağlama yapabilmek amacıyla üretilirler.  Laboratuar ortamında farklı bir teknoloji ile üretilen sentetik yağlar mineral yağlara oranla hem daha yüksek ve ham de daha düşük motor sıcaklıklarına ve de yüksek basınca karşı çok  daha dayanıklıdır.

  Mineral baz yağlar, bir rafineride işlenerek fraksiyonlarına ayrılan, yağlayıcı özellikleri mum gibi istenmeyen bileşenlerinden arındırılan ham petrolden elde edilmektedir.

  Sentetik baz yağlar daha fazla performans sağlar, çünkü mineral yağ üretimindekinden daha detaylı kimyasal bir proses kullanılarak üretilmektedir.

  Şayet bir yağın temel (baz) yağı ham petrolün rafine edilmesi ile elde ediliyorsa o yağa “Mineral Yağ” denir. Ham petron dünyanın çeşitli yerlerinden özel petrol kuyuları vasıtasıyla çıkartılmaktadır.Ham petrol fosil yakıtdır ve çoğrafi konumuna bağlı olarak bir çok farklı bileşen oranına sahiptir. Ham petrolün bir bileşeni de yağlamada kullanılan mineral yağdır. Rafinerilerde bu bileşen ham petrolün geri kalan kısmından ayrıştırılır. Ancak burda uygulanan teknik basit bir ayrıştırma metodudur ve ortaya çıkan mineral yağ, sadece benzer fizikokimyasal özellikleri olan birçok farklı bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle mineral bazlı yağlar mekanik uygulamalarda ancak sınırlı bir koruma sağlayabilen özelliklere sahiptir. Ayrıca tamamiyle yenilenebilir bir enerji olmayan ham petrol üretimine bağımlıdırlar.

  Mineral yağlar ham petrolün damıtılmasıyla oluşturulan yağlardır. Rafinasyon sürecinde bazı işlemlere maruz kalır ve üretimi yapılır. Mineral bazlı yağlar ve sentetik bazlı yağların karışımıyla kısmi sentetik yağlar üretilir.

  Bu yağlar mineral yağlara göre daha gelişmiş yağlardır. Düşük sıcaklıklarda daha akıcı, yüksek sıcaklıklarda ise yağ eksilmesi azdır. Günümüzde motor teknolojisinin de gelişimiyle kullanılması zorunlu hale gelen yağ tam sentetik motor yağıdır. Bu yağların üretimi madeni yağların üretiminden çok farklıdır. Etişen gazı distil edilerek polialfaloetinle özel bir bağ oluşturur ve sonrasında zincir baz yağıyla karıştırılır ve çok ileri teknoloji bir ürün elde edilir. Böylece düşük sıcaklıklarda akışkanlığı artar, yüksek sıcaklıklarda buharlaşma azalır. Bu tip yağlar -50 ve altı derecelerde akışkanlık özelliğini korur

  BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
  error: Content is protected !!
  Don`t copy text!